Skip to content
BESORA

ITE 2020

INSPECCIÓ TECNICA D’EDIFICIS

L’objectiu de la Inspecció Tècnica dels edificis d’habitatges (ITE), és de d’establir l’estat de conservació de l’edifici per mitjà d’una comprovació feta per un tècnic competent.

Fruit d’aquesta inspecció el tècnic indicarà i aconsellarà a la propietat de l’habitatge sobres les actuacions que caldrà dur a terme per tal de conservar i mantenir la finca.

Un cop el tècnic hagi analitzat l’habitatge emetrà un informe que s’enviarà a la “Generalitat” que serà la que farà el certificat d’aptitut de l’edifici.